Opis Szkolenia
Nazwa Konferencja Galaktyka Edukacji 7
Adresat wszyscy zainteresowani nauczyciele
Opis „SWOJSZCZYZNA” – regionalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Liczba godzin 6
Prowadzącyzgodny z programem
Organizator Katarzyna Kwaśnik
Cena Bez opłat
Adres miejsca szkoleniaZamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UAM w Pile
Termin szkolenia2017-03-18
Godzina 09:00