Opis Szkolenia
Nazwa Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – najważniejsze zmiany
Adresat zainteresowani
Opis Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszają dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów na konferencję „Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – najważniejsze zmiany”, która odbędzie się 14 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w auli UAM w Pile. Spotkaniu jest bezpłatne i mogą w nim uczestniczyć nauczyciele zainteresowani danym zagadnieniem
Liczba godzin 3
Prowadzącymgr Joanna Stachowiak
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena Bez opłat
Adres miejsca szkoleniaZOD UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15
Termin szkolenia2017-06-14
Godzina 15:00
Przewidziana ilość miejsc
Uwaga!!
127

Ilość miejsc na tej konferencji (warsztatach) jest ograniczona
Kto pierwszy ten lepszy!