Opis Szkolenia
Nazwa Aktywna tablica
Adresat z każdej szkoły zapraszam po dwóch przedstawicieli
Opis Wielkopolski Kurator Oświaty i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zapraszają na konferencję dotyczącą form wsparcia dyrektorów szkół we wdrażaniu programu Aktywna tablica
Liczba godzin 4
ProwadzącyWKO i CDN w Pile
Organizator
Cena Bez opłat
Adres miejsca szkoleniaNadnotecki Instytut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile, ul. Kołobrzeska 15
Termin szkolenia2017-12-01
Godzina 10:30