Opis Szkolenia
Nazwa MEDIACJE W SZKOLE – UCZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE ŻYCIE I ŻYCIE WSPÓLNOTY SZKOLNEJ
Adresat Dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele
Opis Wykład wprowadzający: Mediacje w wielkopolskiej szkole - prezentacjasystemowego rozwiązania – mec.Jolanta Kucharzak, koordynator WielkopolskiegoCentrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej, ekspert Rzecznika Praw Dziecka ds. standardów mediacji w szkole# Wykorzystanie mediacji w procesie zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów wychowawczych - Pan Sebastian Czwojda, Burmistrz Gminy Krobia# Prezentacja dobrych praktyk mediacyjnych - mediacji rówieśniczych w Wielkopolsceoraz prezentacja dokonań w ramach III Letniej Akademii Mediacji Szkolneji Rówieśniczej 2018
Liczba godzin 3
ProwadzącyCDN w Pile
Organizator CDN w Pile
Cena Bez opłat
Adres miejsca szkoleniaNadnotecki Instytut UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15
Termin szkolenia2018-10-23
Godzina 11:00