Opis Szkolenia
Kod kursu I-01
Nazwa Diagnoza funkcjonalna jako fundament organizowania pomocy psycholo-giczno-pedagogicznej w przedszkolu
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • wypracowanie samodzielnych prób diagnostycznych w oparciu o wiedzę z zakresu prawidłowości rozwojowych dziecka
  • nabędzie umiejętność projektowania edukacji dzieci ze SPE
  • opracuje przykładowe programy zajęć dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu
Liczba godzin 3
ProwadzącyMaria Jolanta Małek
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2018 r
Termin zgłaszania2018-09-30
Czy został już uruchomionyNie