Opis Szkolenia
Kod kursu I-01
Nazwa Ewaluacja wewnętrzna - skuteczne narzędzie poprawy jakości pracy szkoł
Adresat dyrektorzy, nauczyciele
Cele kursu
  • poznanie przepisów prawa oświatowego w zakresie ewaluacji wewnętrznej i procedury jej przeprowadzenia
  • planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z metodologią badań ewaluacyjnych
  • poznanie alternatywnych metod badań ewaluacyjnych
  • ukierunkowanie na użyteczność ewaluacji
  • wykorzystanie wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej dla poprawy jakości pracy szkoły
Liczba godzin 8
ProwadzącyBeata Walczak
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2017
Termin zgłaszania2017-09-30
Czy został już uruchomionyNie