Opis Szkolenia
Kod kursu I-01
Nazwa Neurodydaktyka w praktyce szkolnej
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Cele kursu
  • poznanie zasad pracy mózgu i jego wpływu na zachowania i zaangażowanie dzieci i dorosłych w proces uczenia się
  • poznanie zasad przygotowania form/treści zajęć z wykorzystaniem technik opartych na badaniach nad mózgiem (inteligencje wielorakie, style uczenia się, polisensoryka)
Liczba godzin 8
Prowadzącydr Monika Kłos
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2020 r.
Termin zgłaszania2019-12-31
Czy został już uruchomionyNie