Opis Szkolenia
Kod kursu I-04
Nazwa Uczeń niepełnosprawny w stopniu lekkim w klasie ogólnodostępnej
Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy
Cele kursu
  • wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
  • omówienie funkcjonowania ucznia na lekcjach i przerwach – jego potrzeby
  • zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów oświatowych związanych z organizacja kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • nabycie umiejętności konstruowania WOPFU i jego odniesienia do IPET
  • kształtowanie umiejętności dostosowania wymagań
  • rozwijanie wiedzy na temat metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
Liczba godzin 5
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkolenia2018-12-08
Termin zgłaszania2018-11-30
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 08 grudnia 2018
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena 60.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21