Opis Szkolenia
Kod kursu I-04
Nazwa „Wieczne dzieci” – spektrum funkcjonowania dzieci i młodzieży z FAS (Fetal Alcohol Syndrom - alkoholowym zespołem płodowym)
Adresat nauczyciele i wychowawcy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Cele kursu
  • poznanie przyczyn, symptomów, trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym osób z FAS
  • zdobycie wiedzy przydatnej w pracy profilaktycznej
  • nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów FAS, postępowania w sytuacji podejrzenia o FAS, planowania pracy z dzieckiem i rodzicem
Liczba godzin 5
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkolenia2019-12-07
Termin zgłaszania2019-11-30
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 07 grudnia 2019
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21