Opis Szkolenia
Kod kursu I-05
Nazwa Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego
Adresat dyrektorzy szkół oraz członkowie rad pedagogicznych
Cele kursu
  • doskonalenie w zakresie znajomości i stosowania kodeksu postępowania ad-ministracyjnego w praktyce szkolnej
  • doskonalenie w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego
  • doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji
Liczba godzin 6
ProwadzącyRafał Sroka
Proponowany termin szkolenia2018-01-13
Termin zgłaszania2017-12-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 13 stycznia 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 60.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21