Opis Szkolenia
Kod kursu I-05
Nazwa Organizacja pracy z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Adresat wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zespołu Aspergera
  • kształtowanie umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem metod, form, sposobów
  • rozwijanie wiedzy na temat sposobów terapii i stosowania ich elementów w bieżącej pracy z uczniem
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia dokumentacji w postaci indywidualne-go programu edukacyjno-terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  • kształtowanie umiejętności oceny efektywności udzielanej pomocy psycholo-gicznopedagogicznej.
Liczba godzin 6
ProwadzącyMonika Bekker-Goska
Proponowany termin szkolenia2018-10-13
Termin zgłaszaniado 30 września 201
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 2018-10-13
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 55.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21