Opis Szkolenia
Kod kursu I-06
Nazwa Jak opracować szkolny plan i program nauczania szkoły zawodowej?
Adresat kadra kierownicza, doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodoweg
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy dokumentów prawa oświatowego w kontekście tworzenia i adaptacji programów nauczania dla zawodu i szkolnych planów nauczania
  • doskonalenie umiejętności opracowywania programu nauczania i planu nauczania dla zawodu wg najnowszych wzorów metodycznych
  • nabycie umiejętności dokonywania ewaluacji i oceny programu nauczania pod kątem jego spójności z podstawą programową, planem nauczania, terminami egzaminów zawodowych
  • kształtowanie umiejętności poszukiwania wsparcia dla wprowadzanych zmian w szkole
Liczba godzin 8
ProwadzącyJan Ireneusz Palacz
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2017 r.
Termin zgłaszania2017-11-30
Czy został już uruchomionyNie