Opis Szkolenia
Kod kursu I-06
Nazwa Wieczne dzieci” – spektrum funkcjonowania dzieci i młodzieży z FAS (Fetal Alcohol Syndrom - alkoholowym zespołem płodowym)
Adresat nauczyciele i wychowawcy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjal-nych, placówek opiekuńczo-wychowawczych pracujących z uczniami o specjal-nych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniami ze zdi
Cele kursu
  • poznanie przyczyn, symptomów, trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym osób z FAS
  • zdobycie wiedzy przydatnej w pracy profilaktycznej
  • nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów FAS, postępowania w sytuacji podejrzenia o FAS, planowania pracy z dzieckiem i rodzicem
Liczba godzin 5
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkolenia2018-12-08
Termin zgłaszaniado 30 listopada 20
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 08 grudnia 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21