Opis Szkolenia
Kod kursu I-07
Nazwa Prawo wewnątrzszkolne w praktyce
Adresat kadra kierownicza, doradcy zawodowi, nauczyciele, w szczególności nauczycie- le kształcenia zawodowego
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności stosowania prawa w szkole
  • uświadomienie roli nauczyciela w działaniach na rzecz jasnych decyzji prawnych w szkole
  • przyjęcie odpowiednich rozwiązań w zakresie planowania pracy szkoły i nauczyciela
Liczba godzin 8
ProwadzącyJan Ireneusz Palacz
Proponowany termin szkoleniamarzec 2018 r.
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyNie