Opis Szkolenia
Kod kursu I-08
Nazwa Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy. Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne wspomagające przygotowanie dzieci do prawidłowej mowy
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Cele kursu
  • zapoznanie z podstawową wiedza fonetyczną i fonologiczna oraz kształtowa-niem się mowy dziecka z normą i odchyleniami w zakresie rozwoju psycho-ruchowego
  • zapoznanie z klasyfikacją wad i zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z pod-stawowymi metodami diagnozy i terapii najczęściej spotykanych u dzieci wad i zburzeń mowy ze zjawiskiem wpływu wad wymowy na trudności w czytaniu i pisaniu oraz relacji wad wymowy
  • nabycie umiejętności zastosowania ćwiczeń logopedycznych oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych podczas prowadzenia zajęć z dziećmi o spe-cjalnych potrzebach edukacyjnych
Liczba godzin 8
ProwadzącyGrażyna Wrzaszczak
Proponowany termin szkolenia2018-11-17
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 17 listopada 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 80.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21