Opis Szkolenia
Kod kursu I-08
Nazwa Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego w szkole
Adresat kadra kierownicza, doradcy zawodowi, nauczyciele, w szczególności nauczycie- le kształcenia zawodowego
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności stosowania prawa w szkole-dokonanie pogłębionej refleksji nad zadaniami dyrektora szkoły jako organu nadzoru pedagogicznego
  • wskazanie na sposoby modyfikowania szkolnych planów nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej wobec wdrożenia koniecznych zmian w pracy szkół i placówek
  • ćwiczenie umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi i metod ewaluacji, obserwacji, kontroli i nadzoru
Liczba godzin 8
ProwadzącyJan Ireneusz Palacz
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2018 r
Termin zgłaszania2017-12-31
Czy został już uruchomionyNie