Opis Szkolenia
Kod kursu I-09
Nazwa Dyspraksja, dysleksja czy SLI – specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka?
Adresat logopedzi, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • wyjaśnienie pojęć: dyspraksja, dysleksja, SLI - specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
  • nabycie umiejętności diagnozy różnicowej dyspraksji,
  • prezentacja analizy porównawczej form i metod pomocy dzieciom oraz uczniom z dyspraksją,
  • poznanie z elementami terapii i sposobami dostosowania form i metod pracy na zajęciach edukacyjnych do potrzeb dzieci i uczniów z dyspraksją, dyslek-sją i SLI
Liczba godzin 8
ProwadzącyMilena Stasiak
Proponowany termin szkolenia2018-11-24
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie