Opis Szkolenia
Kod kursu I-09
Nazwa Podstawy projektowania wsparcia w realizacji doradztwa zawodowego w szkole
Adresat kadra kierownicza, doradcy zawodowi, nauczyciele
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do wdrażania zmian w zakresie doradztwa zawodowego w szkole
  • kształtowanie umiejętności udzielania wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego wobec zmian w kształceniu branżowym
  • wskazanie na sposoby modyfikowania szkolnych planów realizacji doradztwa zawodowego wobec wdrażania koniecznych zmian w pracy szkól i placówek
  • poznanie metodyki wsparcia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego
  • ćwiczenie umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego
Liczba godzin 8
ProwadzącyJan Ireneusz Palacz
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2017 r.
Termin zgłaszania2017-11-30
Czy został już uruchomionyNie