Opis Szkolenia
Kod kursu I-10
Nazwa Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie uczenia matematyki
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Cele kursu
  • rozwijanie umiejętności nauczycieli w diagnozowaniu specyficznych trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulii
  • uwrażliwienie na trudności w psychospołecznym funkcjonowaniu dzieci z dyskalkulią i na rolę emocji w uczeniu matematyki
  • kształtowanie umiejętności dostosowania metod i form pracy do indywidual-nych możliwości uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Liczba godzin 8
ProwadzącyGrażyna Wrzaszczak
Proponowany termin szkolenia2019-04-06
Termin zgłaszaniado 30 marca 2019 r
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 06 kwietnia 2019
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21