Opis Szkolenia
Kod kursu I-11
Nazwa Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • nabycie umiejętności zastosowania wiedzy o seksualności dzieci podczas diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych
  • przygotowanie nauczycieli do rozmów z rodzicami na temat rozwoju seksual-nego ich dziecka w aspekcie jego prawidłowości i zaburzeń
Liczba godzin 5
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2018 r
Termin zgłaszaniado 30 września 201
Czy został już uruchomionyNie