Opis Szkolenia
Kod kursu I-12
Nazwa Seksualność młodzieży w okresie adolescencji – norma, zaburzenia, zagrożenia
Adresat nauczyciele, wychowawcy, rodzice
Cele kursu
  • nabycie umiejętności zastosowania wiedzy o seksualności młodzieży podczas diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych
  • przygotowanie nauczycieli do rozmów z uczniami, a także z rodzicami na temat rozwoju seksualnego ich dziecka w aspekcie jego prawidłowości i za-burzeń
Liczba godzin 8
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2019 r.
Termin zgłaszaniado 31 grudnia2018
Czy został już uruchomionyNie