Opis Szkolenia
Kod kursu I-13
Nazwa Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadgimna-zjalnych oraz wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych pracują-cych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Cele kursu
  • poznanie zagadnień związanych z rozwojem seksualnym, jego uwarunkowaniami, przejawami i nieprawidłowościami w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • nabycie umiejętności zastosowania wiedzy o seksualności w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • przygotowanie nauczycieli do rozmów z rodzicami na temat rozwoju seksual-nego ich dziecka w aspekcie jego prawidłowości i zaburzeń
Liczba godzin 5
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkolenia2018-11-24
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie