Opis Szkolenia
Kod kursu I-15
Nazwa Metody pracy z dzieckiem mające na celu pomoc w przezwyciężaniu pro-blemów emocjonalnych i behawioralnych
Adresat rodzice, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele
Cele kursu
  • poznanie nowych metod ukazujących, w jaki sposób można pracować z dziecięcymi problemami
  • nabycie umiejętności przeformułowania dziecięcych problemów w poszuki-wanie zdolności, które potrzebne są dzieciom do poradzenia sobie z problemem
  • zdobycie praktycznych wskazówek pomocnych w wypracowaniu własnego stylu wykorzystania metody w pracy z dziećmi
Liczba godzin 6
ProwadzącyJoanna Uszko
Proponowany termin szkoleniamarzec 2019 r.
Termin zgłaszaniado 28 lutego 2019
Czy został już uruchomionyNie