Opis Szkolenia
Kod kursu I-17
Nazwa Trening Motywowania Zespołu Klasowego (MZK) (kurs doskonalący)
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Cele kursu
  • poznanie technik i narzędzi diagnozy ucznia oraz zespołu klasowego
  • poznanie technik motywowania uczniów na różnych etapach edukacji
  • poznanie graficznych technik uczenia się
  • skonstruowanie strategii motywowania uczniów swojej klasy
Liczba godzin 16
Prowadzącydr Danuta Kitowska, Katarzyna Kwaśnik, Karolina Skotarczak-Dobrzyńska,
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie