Opis Szkolenia
Kod kursu I-18
Nazwa Jak wprowadzać dzieci w świat wartości?
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • nazwanie i zdefiniowanie wartości wprowadzanych w przedszkolu w oparciu o zapisy w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
  • poznanie sposobów uprzystępniania dzieciom podstawowych wartości nie-zbędnych do ich prawidłowego indywidualnego rozwoju oraz kontaktów z otoczeniem
  • konstruowanie przykładowych scenariuszy zajęć wprowadzających dzieci w świat wartości
Liczba godzin 8
ProwadzącyMaria Jolanta Małek
Proponowany termin szkolenialuty 2019 r.
Termin zgłaszaniado 31 stycznia 201
Czy został już uruchomionyNie