Opis Szkolenia
Kod kursu I-19
Nazwa Biblioterapia, jako pomoc w wychowaniu oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, nauczyciele świe-tlic, nauczyciele-bibliotekarze, pedagodzy szkolni
Cele kursu
  • wykorzystanie modelu postępowania biblioterapeutycznego w pracy własnej
  • nabycie umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych
  • poznanie i przeprowadzenie przykładowych zajęć z elementami biblioterapii
  • poznanie podstawowego kanonu lektur wspomagających rozwój dziecka
  • włączanie do programu wychowawczego działań z elementami biblioterapii
Liczba godzin 8
ProwadzącyIwona Bukowska
Proponowany termin szkolenia2019-02-16
Termin zgłaszaniado 31 stycznia 201
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 16 lutego 2019
Organizator mgr Iwona Bukowska
Cena 80.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21