Opis Szkolenia
Kod kursu I-19
Nazwa Biblioterapia, jako pomoc w wychowaniu oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, nauczyciele świe-tlic, nauczyciele-bibliotekarze, pedagodzy szkolni
Cele kursu
  • wykorzystanie modelu postępowania biblioterapeutycznego w pracy własnej
  • nabycie umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych
  • poznanie i przeprowadzenie przykładowych zajęć z elementami biblioterapii
  • poznanie podstawowego kanonu lektur wspomagających rozwój dziecka
  • włączanie do programu wychowawczego działań z elementami biblioterapii
Liczba godzin 8
ProwadzącyIwona Bukowska
Proponowany termin szkolenialuty 2019 r.
Termin zgłaszaniado 31 stycznia 201
Czy został już uruchomionyNie