Opis Szkolenia
Kod kursu I-20
Nazwa Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w klasie ogólnodostępnej
Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy
Cele kursu
  • wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
  • omówienie funkcjonowania ucznia na lekcjach i przerwach – jego potrzeby
  • zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów oświatowych związanych z organizacją kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • nabycie umiejętności konstruowania WOPFU i jego odniesienia do IPET-u
  • kształtowanie umiejętności dostosowania wymagań
  • rozwijanie wiedzy na temat metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
Liczba godzin 5
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkolenia2019-11-16
Termin zgłaszania2019-10-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 16 listopada 2019
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21