Opis Szkolenia
Kod kursu I-21
Nazwa Rozwijanie zdolności uczniów
Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • metody i formy kształcenia uczniów uzdolnionych
  • kompetencje zawodowe nauczyciela ucznia zdolnego
  • ćwiczenia rozwijające kreatywność uczniów
  • tworzenie przykładowych programów wspomagających rozwój uczniów zdolnych
Liczba godzin 12
ProwadzącyIzabela Okrzesik-Frąckowiak, Irena Denisoff
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2018r.
Termin zgłaszaniado 30 listopada 20
Czy został już uruchomionyNie