Opis Szkolenia
Kod kursu I-22
Nazwa Dzieci poznają świat wartości i emocji (wiek 5 – 9 lat)
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami
  • wskazanie terapeutycznych wartości opowiadań i bajek, które mogą pomóc zrozumieć emocje – złość, zazdrość, strach, gniew i inne
  • uświadomienie, czym jest szacunek, tolerancja, mądrość, miłość, przyjaźń
  • niwelowanie zachowań agresywnych
  • radzenie sobie ze złością
  • strata bliskiej osoby – jak rozmawiać o rzeczach trudnych
  • przeprowadzenie przykładowych zajęć warsztatowych zgodnych z tematyką zajęć
  • zapoznanie z kanonem lektur związanych z wartościami i emocjami
Liczba godzin 8
ProwadzącyIwona Bukowska
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2020 r.
Termin zgłaszania2019-12-31
Czy został już uruchomionyNie