Opis Szkolenia
Kod kursu I-24
Nazwa Jak prowadzić badania logopedyczne?
Adresat studenci logopedii, logopedzi rozpoczynający pracę lub z krótkim stażem oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem umiejętności w proponowanym obszarze
Cele kursu
  • kształtowanie umiejętności prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych, prezentacja wybranych narzędzi i ćwiczenia praktyczne
  • kształtowanie umiejętności prowadzenia badania mowy i badania kontrolnego, prezentacja wybranych narzędzi i ćwiczenia praktyczne
  • omówienie dokumentowania przebiegu badań
  • prezentacja własnych materiałów do badań i pomocnych rozwiązań
Liczba godzin 5
ProwadzącyMonika Stańczyk - Rychlik
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2019 r.
Termin zgłaszania2019-09-15
Czy został już uruchomionyNie