Opis Szkolenia
Kod kursu I-26
Nazwa Dostosowanie metod pracy do potrzeb dziecka/ucznia z zaburzeniami mowy
Adresat nauczyciele pracujący z dziećmi/uczniami z SPE, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi
Cele kursu
  • zapoznanie z różnicami terminologicznymi: błędy a wady wymowy i zaburzenia mowy
  • prezentacja kompetencji komunikacyjnych dzieci/uczniów: z afazją , SLI – specyficznymi zaburzeniami mowy i języka, jąkaniem, mutyzmem wybiórczym, wadą słuchu
  • dostosowanie metod pracy do potrzeb dziecka/ucznia z deficytami kompetencji komunikacyjnych
Liczba godzin 8
ProwadzącyMilena Stasiak
Proponowany termin szkolenia2020-01-11
Termin zgłaszania2019-12-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 11 stycznia 2020
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 75.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21