Opis Szkolenia
Kod kursu I-28
Nazwa Jak mówić, by nas słuchano?
Adresat zainteresowani nauczyciele, pedagodzy
Cele kursu
  • zapobieganie nadmiernej eksploatacji głosu
  • wykorzystywanie właściwości akustycznych otoczenia
  • ochrona strun głosowych
  • umiejętność posługiwania się przestrzenią w emisji głosu
  • zapobieganie chorobom foniatrycznym
Liczba godzin 8
ProwadzącyEwelina Wyrzykowska
Proponowany termin szkolenia2020-01-11
Termin zgłaszania2019-12-31
Czy został już uruchomionyNie