Opis Szkolenia
Kod kursu I-30
Nazwa Komunikatywny nauczyciel - głos a dykcja
Adresat zainteresowani nauczyciele i pedagodzy
Cele kursu
  • uzyskanie umiejętności wykorzystywania artykulacji do wzmacniania siły głosu
  • ochrona strun głosowych, zapobieganie nadmiernej eksploatacji głosu
  • uświadomienie związku między siłą głosu a wyrazistością mowy
  • zwiększenie siły nośnej samogłosek
  • wykorzystywanie elementów prozodycznych mowy do zwiększenia komunikatywności
Liczba godzin 8
ProwadzącyEwelina Wyrzykowska
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2020 r.
Termin zgłaszania2020-03-31
Czy został już uruchomionyNie