Opis Szkolenia
Kod kursu I-I-07
Nazwa Terapeutyczne metody nauki mówienia, czytania, pisania
Adresat logopedzi, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • prezentacja terapeutycznych metod nauki mówienia, czytania i pisania
  • zapoznanie z zaburzeniami: mowy, czytania i pisania wg klasyfikacji medycznych
  • pokaz terapeutycznych metod nauki mówieniu, czytaniu i pisaniu
  • nabycie umiejętności doboru metody nauki mówienia czytania i pisania do rodzaju zaburzenia
Liczba godzin 8
ProwadzącyMilena Stasiak
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie