Opis Szkolenia
Kod kursu II-01
Nazwa Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w placówkach oświatowych - organizacja, dokumentowanie, diagnoza funkcjonalna ICF
Adresat nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek
Cele kursu
  • prezentacja aktualnego prawa oświatowego regulującego zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  • zapoznanie ze zmianami w organizacji i zasadach udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej
  • kształtowanie umiejętności stosowania diagnozy funkcjonalnej oraz dostosowania metod i form pracy do potrzeb ucznia ze SPE
  • nabycie umiejętności konstruowania wybranych dokumentów
Liczba godzin 8
ProwadzącyMilena Stasiak
Proponowany termin szkolenia2018-01-13
Termin zgłaszania2017-12-15
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 13 stycznia 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21