Opis Szkolenia
Kod kursu II-02
Nazwa Matematyka lekka, łatwa i przyjemna
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele świetlic
Cele kursu
  • zapoznanie z metodami aktywizującymi umożliwiającymi dziecku wykorzystanie wiedzy, umiejętności, sprawności w sytuacjach typowych, problemowych i abstrakcyjnych rozwijających ich zainteresowania matematyką
  • doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie edukacji matematycznej
  • konstruowanie zabaw i gier z wykorzystaniem propozycji Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Ireny Majchrzak, Lwa Szewrina
Liczba godzin 12
ProwadzącyGrażyna Dryka
Proponowany termin szkoleniamarzec 2020 r.
Termin zgłaszania2020-02-29
Czy został już uruchomionyNie