Opis Szkolenia
Kod kursu II-03
Nazwa Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • poznanie założeń metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
  • udział w praktycznych rozwiązaniach na drugim i trzecim etapie pracy z utworem muzycznym
Liczba godzin 20
ProwadzącyAnita Kępińska
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie