Opis Szkolenia
Kod kursu II-05
Nazwa Stymulowanie psychoruchowego rozwoju dziecka metodą Dobrego Startu
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • poznanie założeń MDS i jej znaczenia w edukacji i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • nabycie umiejętności programowania i prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu
  • zastosowanie MDS w edukacji dziecka, w profilaktyce i terapii dysleksji
Liczba godzin 20
ProwadzącyAnita Kępińska
Proponowany termin szkolenialuty 2019 r.
Termin zgłaszaniado 31 stycznia 201
Czy został już uruchomionyNie