Opis Szkolenia
Kod kursu II-08
Nazwa Indywidualizacja pracy z dzieckiem podczas zajęć w przedszkolu
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Cele kursu
  • podniesie umiejętności z zakresu podstaw indywidualizacji pracy z dziećmi zgodnie z zaleconymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • wykorzysta w projektowaniu zajęć w przedszkolu wybrane koncepcje i metody pedagogiczne (narzędzia TOC, teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera, metoda storyline, metoda projektów, Plan Daltoński)
Liczba godzin 8
ProwadzącyMaria Jolanta Małek
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2019 r.
Termin zgłaszaniado 31 grudnia 2018
Czy został już uruchomionyNie