Opis Szkolenia
Kod kursu II-11
Nazwa Plan daltoński w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Adresat nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic
Cele kursu
  • zapoznanie z edukacją daltońską - metodą motywacji i organizacji pracy, wolności, samodzielności i współpracy
  • nabycie umiejętności projektowania zadań, kart pracy wg planu daltońskiego, wdrażającego dzieci – uczniów do samodzielności i autonomii
Liczba godzin 12
ProwadzącyGrażyna Dryka
Proponowany termin szkoleniamaj 2020 r.
Termin zgłaszania2020-04-30
Czy został już uruchomionyNie