Opis Szkolenia
Kod kursu II-12
Nazwa Wykorzystanie liczydła soroban, krzyżówek numerycznych sudoku i kaku-ro w edukacji matematycznej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności aktywizowania grupy uczniów poprzez gry i zabawy na zajęciach edukacji matematycznej
  • poznanie gier ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności złożonych na I etapie kształcenia
  • nauka dodawania i odejmowania na sorobanie
Liczba godzin 8
ProwadzącyAleksandra Goldstein
Proponowany termin szkolenialuty 2019 r
Termin zgłaszaniado 31 stycznia 201
Czy został już uruchomionyNie