Opis Szkolenia
Kod kursu II-13
Nazwa Programowanie w edukacji informatycznej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • zaprezentowanie rozwiązań metodycznych do programowania w edukacji informatycznej
  • tworzenie algorytmów za pomocą piktogramów i schematu blokowego
Liczba godzin 8
ProwadzącyAleksandra Goldstein
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2018 r.
Termin zgłaszaniado 10 września 201
Czy został już uruchomionyNie