Opis Szkolenia
Kod kursu II-14
Nazwa Konstruowanie testów konkursowych dla uczniów klas 1-3
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • poznanie idei organizowania konkursów dla uczniów na poziomie szkoły, gminy oraz miasta
  • poznanie zasad pisania regulaminów konkursów
  • kształtowanie umiejętności konstruowania testów matematycznych oraz zintegrowanych o określonej tematyce
  • utrwalenie wiadomości na temat rodzajów zadań testowych
Liczba godzin 8
ProwadzącyAleksandra Goldstein
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2018 r.
Termin zgłaszaniado 30 listopada 20
Czy został już uruchomionyNie