Opis Szkolenia
Kod kursu II-16
Nazwa Zestaw ćwiczeń i zabaw z piłkami dla dzieci w różnym wieku
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego z krótkim stażem, edukacji wczesnoszkol-nej, przedszkolnej
Cele kursu
  • poszerzenie zasobu ćwiczeń do wykorzystania w trakcie realizacji wychowania fizycznego, doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wychowania fizycznego dzieci, a zwłaszcza prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi
Liczba godzin 4
ProwadzącyAgnieszka Adaszak-Pawlikowska
Proponowany termin szkolenia2019-02-16
Termin zgłaszaniado 31 stycznia 201
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 08:30
Zakończenie kursu 16 lutego 2019
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 55.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa nr 12 w Pile, ul. Lelewela 140