Opis Szkolenia
Kod kursu II-16
Nazwa Zestaw ćwiczeń i zabaw z piłkami dla dzieci w różnym wieku
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego z krótkim stażem, edukacji wczesnoszkol-nej, przedszkolnej
Cele kursu
  • poszerzenie zasobu ćwiczeń do wykorzystania w trakcie realizacji wychowania fizycznego, doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wychowania fizycznego dzieci, a zwłaszcza prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi
Liczba godzin 4
ProwadzącyAgnieszka Adaszak-Pawlikowska
Proponowany termin szkolenialuty 2019 r.
Termin zgłaszaniado 31 stycznia 201
Czy został już uruchomionyNie