Opis Szkolenia
Kod kursu II-17
Nazwa Rola zabaw i gier ruchowych w kształtowaniu sprawności morfo funkcjo-nalnej uczniów szkoły podstawowej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego
Cele kursu
  • popularyzacja aktywności fizycznej w formie zabaw i gier ruchowych w szkole podstawowej. Poszerzenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie planowania i organizacji procesu dydaktycznego z gier zespołowych w szkole podstawowej
Liczba godzin 5
ProwadzącyAgnieszka Adaszak-Pawlikowska
Proponowany termin szkolenia2018-12-15
Termin zgłaszaniado 30 listopada 20
Czy został już uruchomionyNie