Opis Szkolenia
Kod kursu II-02
Nazwa Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim w klasie ogólnodostępnej lub integracyjnej
Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
  • rozwijanie wiedzy na temat metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • kształtowanie umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem metod, form, sposobów, prac domowych i oceniania
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia dokumentacji w postaci Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia
Liczba godzin 8
ProwadzącyAgnieszka Podanowska
Proponowany termin szkolenia2018-03-17
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 17 marca 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21