Opis Szkolenia
Kod kursu II-21
Nazwa Nowa adaptacja narzędzi retorycznych w edukacji polonistycznej
Adresat nauczyciele poloniści szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Cele kursu
  • poznanie funkcji retoryki w edukacji polonistycznej
  • miniretoryka jako środek do stawania się mówcą
  • nabycie umiejętności twórczego omawiania tekstu literackiego na każdym etapie nauczania
Liczba godzin 8
ProwadzącyAnna Kasperkowiak
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2019 r
Termin zgłaszania2019-09-30
Czy został już uruchomionyNie