Opis Szkolenia
Kod kursu II-26
Nazwa Język polski w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum – zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych
Adresat nauczyciele języka polskiego liceum, technikum
Cele kursu
  • poznanie założeń i filozofii zmiany podstawy programowej kształcenia ogól-nego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum
  • doskonalenie metodyki kształcenia literackiego i kulturowego w kontekście elementów retoryki i samokształcenia
  • doskonalenie metodyki kształcenia językowego w kontekście kształcenia literackiego, elementów retoryki i samokształcenia
Liczba godzin 12
ProwadzącyElżbieta Anioła
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie