Opis Szkolenia
Kod kursu II-26
Nazwa Język polski w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum – zmiany programowe w szkołach ponadpodstawowych
Adresat nauczyciele języka polskiego liceum, technikum
Cele kursu
  • poznanie założeń i filozofii zmiany podstawy programowej kształcenia ogól-nego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum
  • doskonalenie metodyki kształcenia literackiego i kulturowego w kontekście elementów retoryki i samokształcenia
  • doskonalenie metodyki kształcenia językowego w kontekście kształcenia literackiego, elementów retoryki i samokształcenia
Liczba godzin 8
ProwadzącyElżbieta Anioła
Proponowany termin szkolenia2018-11-24
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 24 listopada 2018
Organizator mgr Elżbieta Anioła
Cena 80.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21