Opis Szkolenia
Kod kursu II-27
Nazwa Ocenianie kształtujące na języku polskim
Adresat nauczyciele języka polskiego w kl. 5 – 8 szkoły podstawowej
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli j. polskiego do stosowania elementów oceniania kształtującego
  • nabycie umiejętności formułowania celów lekcji w języku ucznia oraz kryteriów sukcesu
  • nabycie umiejętności stosowania technik służących monitorowaniu i podsumowywaniu procesu osiągania celów i kryteriów sukcesu
  • nabycie umiejętności tworzenia informacji zwrotnej
Liczba godzin 8
ProwadzącyAleksandra Baumann
Proponowany termin szkoleniamarzec 2020 r.
Termin zgłaszania2020-02-29
Czy został już uruchomionyNie