Opis Szkolenia
Kod kursu II-03
Nazwa Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia jako podstawa do planowania pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
Adresat nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
Cele kursu
  • zdobycie lub aktualizacja wiedzy dotyczącej przepisów oświatowych związanych z organizacją kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • nabycie umiejętności konstruowania w.o.p.f.u. oraz jej odniesienia doindywidualnego programu edukacyjno -terapeutycznego
Liczba godzin 5
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkolenia2017-09-23
Termin zgłaszania2017-09-16
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 23 września 2017
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21