Opis Szkolenia
Kod kursu II-27
Nazwa Planowanie lekcji języka obcego
Adresat nauczyciele języków obcych nowożytnych wszystkich typów szkół
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności planowania jednostki lekcyjnej
  • doskonalenia umiejętności realizacji założonego planu lekcji i wprowadzania rozwiązań alternatywnych
  • planowanie pracy z uczniami pod kątem kształtowania wszystkich umiejętności językowych
  • utrzymanie dyscypliny na zajęciach języka obcego
Liczba godzin 8
ProwadzącyNatasza Knop-Wrzalik
Proponowany termin szkolenia2018-10-27
Termin zgłaszaniado 30 września 201
Czy został już uruchomionyNie