Opis Szkolenia
Kod kursu II-28
Nazwa Nauczanie słownictwa jako podstawy kształcenia umiejętności językowych
Adresat nauczyciele języków obcych nowożytnych wszystkich typów szkół
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności prezentacji, utrwalania i testowania słownictwa na zajęciach języka obcego
  • doskonalenie umiejętności tworzenia ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych
  • doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć zorientowanych na nauczanie słownictwa
Liczba godzin 8
ProwadzącyNatasza Knop-Wrzalik
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszaniado 31 października
Czy został już uruchomionyNie