Opis Szkolenia
Kod kursu II-29
Nazwa Nauczanie umiejętności produktywnych na zajęciach języka obcego
Adresat nauczyciele języków obcych nowożytnych wszystkich typów szkół
Cele kursu
  • wyposażenie nauczycieli w podstawowe informacje związane z umiejętno-ścią mówienia i pisania na zajęciach języka obcego
  • wyposażenie nauczycieli w techniki i metody skutecznego nauczania umiejętności produktywnych
  • doskonalenie umiejętności planowania zajęć lekcyjnych
Liczba godzin 8
ProwadzącyNatasza Knop-Wrzalik
Proponowany termin szkoleniamarzec 2019 r.
Termin zgłaszaniado 28 lutego 2019
Czy został już uruchomionyNie