Opis Szkolenia
Kod kursu II-30
Nazwa Kreatywny nauczyciel języka obcego
Adresat nauczyciele języków obcych nowożytnych wszystkich typów szkół
Cele kursu
  • doskonalenie własnego warsztatu pracy nauczyciela
  • doskonalenie umiejętności urozmaicania procesu edukacyjnego poprzez za-stosowanie różnorodnych form i metod pracy dopasowanych do potrzeb ucznia
  • doskonalenie umiejętności nauczania gramatyki i efektywnego wykorzystania pracy domowej
Liczba godzin 8
ProwadzącyNatasza Knop-Wrzalik
Proponowany termin szkolenialuty 2019 r.
Termin zgłaszaniado 31 stycznia 201
Czy został już uruchomionyNie