Opis Szkolenia
Kod kursu II-31
Nazwa Kreatywny nauczyciel języka obcego
Adresat nauczyciele języków obcych nowożytnych wszystkich typów szkół
Cele kursu
  • doskonalenie własnego warsztatu pracy nauczyciela
  • doskonalenie umiejętności urozmaicania procesu edukacyjnego poprzez zastosowanie różnorodnych form i metod pracy dopasowanych do potrzeb ucznia
  • doskonalenie umiejętności nauczania gramatyki i efektywnego wykorzystania pracy domowej
Liczba godzin 8
ProwadzącyNatasza Knop - Wrzalik
Proponowany termin szkolenialuty 2020 r.
Termin zgłaszania2020-01-31
Czy został już uruchomionyNie