Opis Szkolenia
Kod kursu II-04
Nazwa Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół oraz wycho- wawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych pracujący z osobami z niepeł- nosprawnością intelektualną
Cele kursu
  • poznanie zagadnień związanych z rozwojem seksualnym, jego uwarunkowaniami, przejawami i nieprawidłowościami w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • nabycie umiejętności zastosowania wiedzy o seksualności w diagnozowaniu irozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną
Liczba godzin 5
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkoleniaistopad 2017 r.
Termin zgłaszania2017-10-31
Czy został już uruchomionyNie