Opis Szkolenia
Kod kursu II-31
Nazwa Jak opracować przedmiotowe zasady oceniania z historii?
Adresat zainteresowani nauczyciele historii różnych typów szkół/placówek, w tym nau-czyciele o krótkim stażu zawodowym
Cele kursu
  • znajomość aktów prawnych dotyczących oceniania
  • nabycie umiejętności właściwej interpretacji rozporządzeń
  • nabycie umiejętności opracowania i modyfikacji PZO
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej powinności nauczyciela wobec uczniów i ich rodziców w zakresie przestrzegania przez nauczycieli zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów
  • efektywne planowanie pracy nauczyciela
  • doskonalenie kompetencji zawodowych i wymiana doświadczeń
Liczba godzin 6
ProwadzącyMarzena Teterus
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2018 r.
Termin zgłaszaniado 10 września 201
Czy został już uruchomionyNie